SPYZIE PRIVACY BELEID

1. Gegevensbeheerder en vertegenwoordiger

Via haar website (de “Website”) en haar desktopapplicaties en mobiele applicaties (de “Applicatie”) implementeert Spyzie de verwerking van de hieronder vermelde persoonlijke gegevens. Michael Pohl (pohl.m@spyzie.com) is de aangewezen vertegenwoordiger van Spyzie in de EU in overeenstemming met Verordening Nr. 2016/679 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de “GDPR”).

Lees aandachtig het volgende privacy beleid dat je, als de gebruiker van de Website en/of Applicatie (de “Gebruiker” of & ldquo; Jij ”), met de relevante informatie over de verschillende verwerking van persoonlijke gegevens die door Spyzie worden geïmplementeerd, verschaft, in overeenstemming met GDPR.

2. Gegevensverwerking geïmplementeerd door Spyzie

2.1 Verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot je bezoek aan onze website en de aankoop en het gebruik van onze producten

Wanneer de Gebruiker onze Website bezoekt, of een Spyzie product via de Website of de Applicatie koopt, of onze producten gebruikt, implementeert Spyzie een verwerking van persoonlijke gegevens als volgt:

2.1.1 Verzamelde persoonlijke data

Met betrekking tot deze verwerking verzamelt Spyzie de volgende persoonlijke gegevens via de verzamelformulieren in het bestelproces of andere processen.

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Leeftijd;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Land;
 • Postcode;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam en industrie waar je voor werkt;
 • Order informatie, zoals de producten die je koopt, datum en bedrag van de order;
 • Betalingsinformatie zoals creditcard informatie (type, nummer, vervaldatum, CVV beveiligingscode) / debitcard informatie of andere betalings-/factuurgegevens;
 • Informatie die we krijgen van je bezoek aan onze website verzamelen we hoe je onze websites bezoekt (inclusief de webpagina die je naar een Spyzie website leidde, de zoektermen die in een zoekmachine zijn ingevoerd en die je naar een Spyzie website hebben geleid);
 • Informatie die we krijgen van je gebruik van onze producten. Wij verzamelen informatie over de producten die je gebruikt en hoe je ze gebruikt en je lokale apparaatinformatie, inclusief maar niet beperkt tot je apparaatinformatie, besturingssysteem, gebruikersnaam, je Spyzie ID, locatie, IP adres, logboekinformatie, crashmeldingen en de informatie en het formaat van de bestanden waarmee je werkt (met je aanvullende toestemming);
 • Je product serienummer;
 • Inhoud van de klantenondersteuning communicaties.

2.1.2 Doel en juridische basis van de verwerking

Spyzie gebruikt de informatie die we over je verzamelen voor de volgende doelen:

Om ervoor te zorgen dat Spyzie de bestelde product(en) aan de Gebruiker kan leveren;

Voor de uitvoering van een contract waarbij de Gebruiker partij is, in overeenstemming met artikel 6.1.b van de GDPR en waarvan de verzamelde gegevens noodzakelijk zijn zodat Spyzie de gebruiker kan identificeren en factureren en zijn bankkaartnummer in rekening kan brengen;

Voor het verfieren van je identiteit en het verstrekken van klantenservice of ondersteuning;

Voor het analyseren van je gebruik van onze websites en producten om beter te begrijpen hoe deze worden gebruikt, zodat we & nbsp; onze diensten en de gebruikerservaring kunnen verbeteren en de gebruikers erbij betrekken en behouden.

2.1.3 Ontvangers van de persoonlijke gegevens

We kunnen je persoonlijke gegevens ook doorgeven aan bedrijven die ons helpen onze bedrijfsvoering uit te voeren door namens ons persoonlijke gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. Dergelijke bedrijven zijn onder meer aanbieders van betalingsverwerkingsservices, server serviceproviders, leveranciers van gegevensanalyse services, aanbieders van fraudebewaking en -preventie, aanbieders van e-mail bezorgingsservices, sociale media en andere marketingplatforms en serviceproviders.

Daarnaast kan Spyzie de persoonlijke gegevens van de Gebruiker bekendmaken:

 • Als Spyzie verplicht is om dergelijke persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van zijn bedrijf, zijn klanten of anderen te beschermen; en
 • Aan rechtsopvolgers of aan vervangende exploitanten van alle of een deel van de respectievelijke bedrijven van Spyzie.

2.1.4 Overdracht van persoonlijke gegevens

De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen door Spyzie worden overgedragen aan ontvangers die zich buiten de Europese Unie bevinden en mogelijk zijn er geen wetten die de persoonlijke gegevens van de Gebruiker beschermen in dezelfde mate als in de Europese Unie.

Spyzie zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker verwerkt door Spyzie of door haar leveranciers en partners die buiten de Europese Unie opereren, veilig worden behandeld en beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en elke verwerking die niet overeenkomt met de beoogde doelen in dit privacy beleid.

Hieronder vindt je de relevante informatie over de overdracht:

 • Spyzie kan de verzamelde informatie overdragen naar externe betalingsprocessoren om het betalingsproces te voltooien;
 • Spyzie kan de verzamelde informatie overdragen aan leveranciers van e-mail leveringsservices van derden om promotie e-mails te verzenden, of naar andere marketingplatforms en serviceproviders om relevante service te voltooien;
 • Spyzie kan derde partij tracking tools (zoals Adwords, Bing, bugsplat, Criteo, disqus, fabric, Facebook, FireBase, Flurry, Google Analytics, Hotjar, LinkedIn, Pardot, Quora, JPUSH) gebruiken om de informatie te volgen over hoe gebruikers de producten en websites gebruiken, dergelijke informatie wordt opgeslagen op derde partij servers. Dergelijke derde partij tracking tools kunnen het data analyserapport naar Spyzie sturen voor Spyzie's bovengenoemde doel;
 • Spyzie kan de verzamelde informatie opslaan op de servers die worden gehuurd van leveranciers en derde partij serverservices.

2.1.5 Duur van de opslag

Spyzie bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens voor de duur van het contract en 60 dagen na de beëindiging van het contract. buiten deze duur, zodat Spyzie het bestaan van een recht, een contract of een wettelijke verplichting kan aantonen, zullen de relevante persoonlijke gegevens worden opgeslagen via intermediaire archieven voor een duur die niet verder gaat dan strikt noodzakelijk is met betrekking tot het doel van de opslag en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Betreffende bankinformatie wordt deze informatie verwijderd zodra de betaling is verwerkt en van kracht is geworden. Verwerkingstijd kan bovendien van toepassing zijn. Het nummer en de vervaldatum van het creditcardnummer (niet de CVV beveiligingscode) kunnen worden opgeslagen in intermediaire archieven voor bewijsdoeleinden in het geval van een claim met betrekking tot de betaling, voor de duur die wordt geboden door artikel L. 133-24 van de Franse Monetaire en Financiële code (13 maanden of 15 maanden in geval van uitgestelde kostenkaart).

2.2 Verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot commentaar gebieden

Als de Gebruiker besluit een Spyzie product te becommentariëren via de Website of de Applicatie, implementeert Spyzie een verwerking van persoonlijke gegevens als volgt:

2.2.1 Verzamelde persoonlijke gegevens

Met betrekking tot deze verwerking verzamelt Spyzie de volgende persoonlijke gegevens:

 • E-mailadres;
 • Naam of bijnaam;
 • Profielfoto;
 • Andere potentiële persoonlijke informatie verstrekt door de Gebruiker via zijn commentaar (leeftijd, locatie, etc.);
 • De inhoud van je commentaar.

2.2.2 Doel en juridische basis van de verwerking

Deze verwerking wordt door Spyzie geïmplementeerd om haar producten te verbeteren en de consumenten en potentiële consumenten een betere en transparantere informatie te geven over de Spyzie producten. Deze opmerkingen en de bijbehorende persoonlijke gegevens worden door de Gebruiker op vrijwillige basis verstrekt, zodat de verwerking van de verzamelde persoonlijke gegevens afhankelijk is van de toestemming van de Gebruiker.

Spyzie kan de opmerkingen (met je relevante informatie) die je plaatst voor marketingdoeleinden gebruiken om anderen onze producten beter te laten begrijpen en gebruiken.

2.2.3 Ontvangers van de persoonlijke gegevens

Spyzie kan de verzamelde persoonlijke gegevens verzenden naar derde partij aanbieders van e-mailbezorgingservices, sociale media, andere marketingplatforms en serviceproviders.

2.2.4 Overdracht van persoonlijke gegevens

De verzamelde persoonlijke gegevens worden door Spyzie overgedragen aan ontvangers buiten de Europese Unie en het is mogelijk dat die landen geen wetten hebben die de persoonsgegevens van de gebruiker in dezelfde mate beschermen als in de Europese Unie.

Spyzie zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker verwerkt door Spyzie of door haar leveranciers en partners die buiten de Europese Unie opereren, veilig worden behandeld en beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en elke verwerking die niet consistent is met de doeleinden uiteengezet in dit privacy beleid.

Hieronder vindt je de relevante informatie oveer de overdracht:

 • Spyzie kan de verzamelde informatie overdragen aan derde partij leveranciers van e-mailleveringservices om promotie e-mails te verzenden naar andere marketingplatforms en serviceproviders om relevante service te voltooien.
 • Spyzie kan de verzamelde informatie opslaan op de servers die worden gehuurd derde partij leveranciers van serverservices.

2.2.5 Duur van de opslag

Spyzie zal de verzamelde persoonlijke gegevens voor niet meer dan 5 jaar opslaan na verzamling.

2.3 Verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot nieuwsbrieven en advertentie e-mails

De gebruiker kan zich abonneren op de Spyzie nieuwsbrief om informatie en nieuws over Spyzie producten te ontvangen. In dit geval implementeert Spyzie een verwerking van persoonlijke gegevens als volgt:

2.3.1 Verzamelde persoonlijke gegevens

Met betrekking tot deze verwerking verzamelt Spyzie alleen de door je verstrekte informatie, zoals het e-mailadres, de naam of roepnaam van de Gebruiker, het land, het gewenste product en je bewerking voor de e-mails over de promotie.

2.3.2 Doel en juridische basis van de verwerking

Spyzie implementeert de verwerking van persoonlijke gegevens om consumenten en potentiële consumenten te voorzien van informatie en nieuws over Spyzie producten.

Het abonnement op de Spyzie nieuwsbrief en de bijbehorende verstrekking van persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, zodat de verwerking van de verzamelde persoonlijke gegevens afhankelijk is van de toestemming van de Gebruiker.

2.3.3 Ontvangers van de persoonlijke gegevens

Spyzie kan de verzamelde persoonlijke gegevens verzenden naar leveranciers van e-maildienst en andere serviceproviders, zoals leveranciers van gegevensanalyses en serverproviders.

2.3.4 Overdracht van persoonlijke gegevens

De verzamelde persoonlijke gegevens worden door Spyzie overgedragen aan ontvangers buiten de Europese Unie en het is mogelijk dat die landen geen wetten hebben die de persoonsgegevens van de gebruiker in dezelfde mate beschermen als in de Europese Unie.

Spyzie zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker verwerkt door Spyzie of door haar leveranciers en partners die buiten de Europese Unie opereren, veilig worden behandeld en beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging, onwettige verwerking en elke verwerking die niet consistent is met de doeleinden uiteengezet in dit privacy beleid.

Hieronder vindt je de relevante informatie over de overdracht:

 • Spyzie kan de verzamelde informatie overdragen aan leveranciers van e-mailbezorgingsservices om nieuwsbrieven of promotie e-mails te verzenden.
 • S Spyzie kan de verzamelde informatie opslaan op de servers die worden gehuurd van aanbieders van serverservice.
 • Spyzie kan derde partij track tools (zoals Google Analytics) gebruiken om de informatie over de werking van de gebruiker bij de advertentie e-mails bij te houden; dergelijke informatie wordt opgeslagen op derde partij servers. Dergelijke derde partij track tools kunnen het data analyserapport naar Spyzie sturen voor Spyzie's hierboven vermelde doelen.

2.3.5 Duur van de opslag

Spyzie bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende drie jaar uit verzameling of uit het laatste contact van de gebruiker (wat later is).

Aan het einde van deze periode van 3 jaar kan Spyzie contact opnemen met de Gebruiker om te horen of de Gebruiker commerciële informatie van Spyzie wenst te blijven ontvangen. In het geval dat Spyzie geen enkel positief en expliciet antwoord van de Gebruiker ontvangt, kunnen de persoonlijke gegevens worden verwijderd of gearchiveerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

2.4 Cookies en trackers

Wanneer de Gebruiker de website en/of de applicatie raadpleegt, implementeert Spyzie cookies en andere trackers op het apparaat van de gebruiker.

Voor aanvullende informatie over cookies en trackers, lees a.u.b. Spyzie’s cookies beleid.

3. Rechten van de Gebruiker

Voor zover vereist door de wet van je rechtsgebied, heb je mogelijk de onderstaande rechten. Voordat je onderstaande rechten uitoefent, kun je je juridisch adviseur raadplegen als de wetten van je rechtsgebied onderstaande rechten bepalen.

Rechten Inhoud

Het recht op informatie

De Gebruiker heeft het recht om te worden voorzien van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe Spyzie persoonlijke gegevens en zijn rechten verzamelt en gebruikt. Dit is de reden waarom Spyzie de Gebruiker voorziet van de informatie in dit privacy beleid.

Het recht van toegang

De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens (als Spyzie deze verwerkt) en andere bepaalde informatie (vergelijkbaar met die in dit privacy beleid).

Het recht op rectificatie

De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

Het recht om te wissen

Dit, het recht om te worden vergeten, stelt de Gebruiker in staat om de verwijdering of wissen van zijn persoonlijke gegevens aan te vragen, wanneer er geen reden is waarom Spyzie het blijft gebruiken. Dit is geen algemeen recht om te wissen; er zijn uitzonderingen.

Het recht om de verwerking te beperken

Onder bepaalde omstandigheden heeft de Gebruiker het recht om verder gebruik van zijn persoonlijke gegevens te& quot; blookkeren & rsquo; of te onderdrukken verder gebruik van zijn persoonlijke gegevens.

Het recht op data portabiliteit

De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens aan Spyzie te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en heeft het recht om die gegevens naar een andere controller te verzenden.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

De Gebruiker heeft het recht om op elk moment, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Het recht om een klacht in te dienen

De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen over de manier waarop Spyzie omgaat met zijn persoonsgegevens of deze verwerkt met zijn nationale toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk, de CNIL).

Het recht om toestemming in te trekken

Als de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking van zijn persoonlijke gegevens die door Spyzie zijn geïmplementeerd, heeft de gebruiker het recht om zijn toestemming op elk gewenst moment in te trekken. In het geval dat de Gebruiker dit doet, betekent dit niet dat alles wat Spyzie heeft gedaan met de persoonlijke gegevens van de Gebruiker met zijn toestemming tot dat moment onwettig is).

Het recht om instructies te definiëren

De Gebruiker heeft het recht algemene of specifieke instructies te definiëren met betrekking tot de opslag, verwijdering en gebruik van zijn persoonsgegevens na de dood.

4. Herziening van dit Privacy Beleid

Zo nu en dan kunnen we dit privacy beleid (of andere documenten met betrekking tot het privacy beleid) wijzigen om Spyzie in staat te stellen je persoonlijke gegevens op een andere manier te gebruiken of te delen. Als we dat doen, zullen de links naar het beleid op onze websites (die meestal te vinden zijn in de voettekst van de website) aangeven dat het beleid is gewijzigd. Voor nieuwe gebruikers wordt de wijziging van kracht bij plaatsing. Voor bestaande gebruikers geldt dat als de wijziging aanzienlijk is, deze 30 dagen na plaatsing van kracht wordt. We moedigen je aan om regelmatig het privacy beleid te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacy praktijken.

5. Contact met Spyzie

Als de Gebruiker om welke reden dan ook contact moet opnemen met Spyzie (inclusief het uitoefenen van enige rechten met betrekking tot gegevensbescherming zoals hierboven uiteengezet), neem dan contact op met privacy@spyzie.com.

Spyzie zal handelen op verzoek van de Gebruiker en verstrekt kosteloos informatie, behalve wanneer de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn (met name vanwege hun repetitieve aard), in welk geval Spyzie een redelijke vergoeding in rekening kan brengen (rekening houdend met de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie of communicatie, of het nemen van de gevraagde actie), of weigeren om op het verzoek te behandelen.

Top